NOU! Regulamentul CNCT – Campionatul Național de Creație Tehnică

O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (Nu există încă evaluări)
Încarc...

Regulamentul CNCT – Campionatul Național de Creație Tehnică

La data de 13 decembrie 2019 CA al FRR a aprobat regulamentul pentru desfășurarea CNCT – Campionatul Național de Creație Tehnică. La fel ca la alte competiții organizate de radioamatori s-a considerat oportună includerea în regulament a participării în CNCT cu ”ECHIPE” formate din 3-4 radioamatori ai aceluiași club. Este de fapt o propunere pentru competiția celor 52 de cluburi afiliate la Federația Română de Radioamatorism. Argumentarea acestei decizii s-a făcut datorită evoluției tehnologice actuale, hard și soft, cu care este confruntată activitatea actuală a radioamatorilor. Nu mai este posibil asimilarea în practică de către un singur participant a cunoștințelor și competențelor pentru realizarea unui proiect complex. De regulă sarcinile sunt distribuite unei echipe: concepție și proiectare, realizare echipament sau modul electronic, aspecte informatice (software), documentație și prezentare. Vorbim aici de proiecte relativ complexe care aparțin unui CLUB! CNCT nu are pretenția să intre în competiție cu producătorii de echipamente dar cu inventivitatae poate să amelioreze funcționarea ansamblului acestora la nivelul amplasamentrului unui radioamator sau club.

Comisia Centrală Tehnică a FRR iși exprimă convingerea că cele 52 de cluburi își vor mobiliza competențele pentru a prezenta comunității YO cele mai frumoase, interesante și utile realizări.

Aducem din nou aminte cuvintele laureatului premiului Nobel, Joe Taylor K1JT, cu privire la radioamatorism în lumea stiintifica de astazi dominată de electronică și calculatoare.
„ Da cred că este important. Radioamatorismul a fost întotdeauna o activitate importantă, un tip de activitate
care îți oferă satisfacții personale și care contribuie la dezvoltarea unei personalități. Cred că profesionistul în formare,
care va trebui să fie un bun om de știinta (și un bun profesionist, zicem noi) poate beneficia adesea din contactul cu radioamatorismul,
unde construcțiile proprii sunt o parte a hobby-ului. Iar construcțiile făcute acasă nu mai înseamnă astazi ca trebuie să-ți
construiești sigur toată stația. Îți poți cumpara un transceiver, dar nu poți ieși doar cu el în eter, trebuie să mai faci și tu
câte ceva. Trebuie să-ți montezi antena să o reglezi, și-ți trebuie o mulțime de aparate auxiliare la stație. Aproape oricine
capată experiența de constructor facând aceste lucruri. Cred că cei care și-au descoperit abilități în acest domeniu în
ideea ca fac toate acestea ca relaxare, ca hobby, translatează de obicei aceste activități și în activitatea profesională.”

Bănuim că știți despre K1JT ca fiind promotorul performantelor programe de radiocomunicații digitale pentru semnale de nivel mic din suita WSJT-x.

Generoasa dimensiune a spectrului radio de la kHz la zeci de GHz, în care radioamatorii au alocate segmentele lor, oferă un câmp imens de creație pentru: aparatură de măsură și control, instalații și echipamente auxiliare, module specializate ajutate de tehnicile informatice (software) asociate cu µP – microprocesoare și µC – microcontrolere. Comisia Tehnică Centrală așteaptă din partea voastră propuneri de teme speciale care să fie introduse în tematica competiției și care pot prezenta un interes pentru comunitatea YO și care pot fi multiplicate în folosul acesteia.  Prezentăm în continuare regulamentul aprobat în format text și ca anexă în foramt .pdf.

 

REGULAMENT

Campionatul Național de Creație Tehnică (CNCT) încurajează promovarea de proiecte personale cu idei și soluții inovatoare pentru deschiderea de noi orizonturi tehnice, îmbunătățirea abilităților tehnice și promovarea competiției între radioamatorii constructori. Competiția este deschisă tuturor radioamatorilor din cluburile afiliate FRR, participarea fiind gratuită.

DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII:

În mod tradițional CNCT se desfășoară în primul week-end complet din luna septembrie sau la o dată anunțată anterior, aprobată prin Calendarul Competițional af FRR, pentru anul în curs. Informația va fi disponibilă pe situl FRR, cel al Comisiei Centrale Tehnice (CCT) cât și la emisiunea QTC.

SECȚIUNILE CAMPIONATULUI:

  1. Echipamente și accesorii pentru unde scurte
  2. Echipamente și accesorii pentru unde ultrascurte și microunde, echipamente și accesorii pentru HST și RGA, software destinat radioamatorilor, structuri electronice (μP și μC) cu programele informatice aferente (software) utile în activitatea de radioamatori, alte echipamente auxiliare.

Notă: Federația Română de Radioamatorism poate stabili alte tematici sau tematici suplimentare cu cel puțin 6 luni înainte de data concursului, informația fiind disponibilă pe situl FRR și al Comisiei Tehnice, în revista FRR și la emisiunea de QTC.

CATEGORII DE PARTICIPANȚI:

  1. Individual
  2. Echipe: 2-4 membri legitimați la clubul respectiv

Un participant la o categorie poate prezenta o singură lucrare la o secțiune a concursului.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

Se face prin depunerea Fișei de înscriere (ANEXA 1a sau Anexa 1b după caz) completată corespunzător însoțită obligatoriu de documentația completă, cel târziu în data concursului fără a se depăși ora 9:00. După această oră nu se mai admite înscrierea de lucrări. Nu pot fi înscrise lucrări care:

– au fost prezentate la edițiile anterioare ale CNCT, care au fost redenumite și/sau adăugate funcționalități minore care nu schimbă în fapt destinația/obiectivul inițial

– au fost realizate individual sau ca membru al echipei de către oricare membru din comisia de arbitraj.

În vederea jurizării concurenții au obligația să prezinte personal lucrarea și să facă eventualele teste necesare în vederea demonstrării funcționalității. Pentru verificarea parametrilor clamați în documentație este în responsabilitatea concurentului să aducă aparatele și accesoriile necesare efectuării testelor complete (sursă de alimentare, power-metru/reflectometru, frecvențmetru, excitator/generator, sarcină artificială și altele, după caz)

COMISIA DE ARBITRAJ:

Este coordonată de președintele sau secretarul (după caz) CCT, membrii fiind nominalizați de Colegiul Arbitrilor cu minimum 45 de zile înainte de competiție, informație publică pe siteul FRR. Membrii comisiei de arbitraj nu pot avea lucrări înscrise în concurs, indiferent de categorie.

CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR:

După prezentarea lucrărilor de către concurenți, arbitrii vor evalua individual lucrările după următoarele criterii:

  1. Funcționalitate : 0 – 30 puncte
  2. Documentație și prezentare: 0 – 20 puncte
  3. Originalitate: 0 – 20 puncte
  4. Execuție tehnică: 0 – 15 puncte
  5. Complexitatea lucrării: 0 – 10 puncte
  6. Design: 0 – 5 puncte

——————————

                      TOTAL: 0 – 100 puncte

Punctajele vor fi acordate individual de membrii comisiei de arbitraj și vor fi trecute în foile de arbitraj prezentate în ANEXA II. Coordonatorul comisiei va prelua foile de arbitraj și le va centraliza în fișa prezentată în ANEXA III, calculând punctajul final în prezența tuturor arbitrilor. Lucrarea cu cel mai mare număr de puncte obținute se va clasa pe locul I, etc.

Clasamentul odată definitivat, se va afișa la loc vizibil, notându-se ora afișării (vezi ANEXA IV). Dacă în termen de o oră de la afișarea rezultatelor nu se depun contestații, clasamentul rămâne definitiv.

În cazul în care unul sau mai mulți concurenți vor contesta locul obținut, acesta/aceștia vor depune la coordonatorul comisiei contravaloarea sumei de 50 lei. Contestațiile nu sunt admise decât cu referire la lucrarea proprie. Se va proceda la reîntrunirea de urgență a comisiei de arbitri pentru soluționarea contestațiilor. Daca contestația este rezolvată favorabil, banii depuși se restituie. Dacă contestația va fi respinsă ca neîntemeiată, banii respectivi vor fi virați în contul FRR și se va emite chitanță fiscală.

Foile de arbitraj pentru lucrarea personală pot fi consultate de către fiecare dintre participanți și vor fi păstrate la sediul FRR cel puțin un an de la data concursului.

CLASAMENTE/PREMII:

– Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare secțiune și categorie de participare, conform ANEXA IV.

– Primii clasați la fiecare secțiune și categorie primesc titlul de „Campion Național al României” dacă au fost lucrări de la participanți din cel puțin patru cluburi diferite afiliate la FRR împreună cu medalia și tricoul de campion.

– Cei clasați pe locurile doi și trei primesc medalii.

– Primii șase clasați primesc diplome.

Concurentul a cărui lucrare cumulează cel mai mare punctaj la criteriul de evaluare “Originalitate” primește o Diplomă de merit.

În măsura posibilităților Comisia poate acorda din fonduri proprii și alte premii după criterii agreate de membrii acesteia.

Documentațiile care însoțesc lucrările rămân pe termen nelimitat la dispoziția FRR care le va publica pe situl Comisiei Centrale Tehnice împreună cu fotografii relevante. Se recomandă ca pe lângă documentația prezentată Comisiei de arbitraj să se prezinte și varianta electronică pe CD, DVD sau stick de memorie pentru a face posibilă postarea lucrării pe situl Comisiei Centrale Tehnice spre folosul comunității radioamatorilor YO.

În cazul unor documentații mari, însoțite de scheme și fotografii numeroase acestea vor fi încărcate pe situri publice de distribuție gratuită de unde pot fi descărcate de doritori în urma trimiterii unei solicitări prin e-mail (este necesară o invitație personală în acest caz).

Prezentul Regulament a fost discutat și aprobat în ședința Consiliului de Administrație

al FRR din data de 13.12.2019

 

format .pdf                     

Regulament-CNCT-V1-R3

Cu acestă ocazie Comisia Centrală Tehnică a FRR ureză tuturor radioamtorilor YO oriunde s-ar afla un Crăciun fericit și un An Nou 2020 plin de împliniri și sănătate!

Comentariile sunt închise.