1.1. FRR Organizare

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A FRR PENTRU PERIOADA 2019-2023

Adrian Totu (YO3HOT)

In centrul Strategiei de dezvoltare a FRR, pentru perioada 2019-2023, se vor afla cele trei direcții:

Educație Tehnică (stimularea creativității şi încurajarea radioamatorismului ca pasiune tehnica – hobby)

Activitate Sportivă de mare performanță;

Implicare Socială (prin implicarea radioamatorilor ȋn rețelele locale şi naționale proprii pentru gestionarea situațiilor de urgență).

Menținerea României în elita mondială a radioamatorismului va fi ȋn continuare unul dintre scopurile principale pentru perioada 2019-2023.

Obținerea de performante notabile se poate face numai acțiuni concrete care să vizeze:

* lărgirea bazei de practicanți la nivelul copiilor, care se vor regăsi ulterior ca sportivi legitimați în cadrul Federației Române de Radioamatorism;

* îmbunătățirea rezultatelor la actualii componenți de loturi naționale;

* perfecționarea continuă a antrenorilor și specialiștilor din domeniu pe fiecare ramură a radioamatorismului.  Studiul detaliat al materialului se poate face din link-ul de mai jos.

STRATEGIA SI PLANUL DE MANAGEMENT FRR 2019-2023

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL FEDERATIEI ROMANE DE RADIOAMATORISM

Rezultate alegeri AG 27_02_2016

EXTRAS DIN STATUTUL FEDERATIEI ROMANE DE RADIOAMATORISM

CAP. XII – Comisii şi colegii

Art.74 În cadrul Federaţiei Române de Radioamatorism funcţionează următoarele comisii şi colegii:

– Comisia centrală de unde scurte;

– Comisia centrală de unde ultrascurte;

– Comisia centrală de telegrafie de sală;

– Comisia centrală de radio orientare;

– Comisia centrală pentru creaţie tehnică;

– Colegiul pentru tineret;

– Colegiul pentru competiţii şi clasificări;

– Colegiul pentru coordonarea Reţelei radio pentru situaţii de urgenţă;

– Colegiul antrenorilor;

– Colegiul arbitrilor;

– Colegiul de disciplină;

– Colegiul de apel.

Membrii colegiilor de disciplină şi de apel vor fi aleşi şi validaţi de Adunarea Generală din rândul persoanelor cu pregătire de specialitate (jurişti).

Art.75 Comisiile şi colegiile centrale sunt formate din preşedinte, secretar şi membrii.

Conform atribuţiilor sale, Consiliul de Administraţie, la propunerea preşedinţilor de comisii şi colegii, aprobă componenţa Comisiilor centrale şi a Colegiilor, ca organe de lucru specializate pe diferite domenii de activitate. Pentru abateri sau lipsă de activitate, la propunerea presedinţilor de Comisii sau Colegii, Consiliul de Administraţie poate revoca membrii acestora. Activitatea şi atribuţiile acestor Comisii sunt reglementate de Regulamentul de funcţionare a Federaţiei Române de Radioamatorism.

COMISIA TEHNICA CENTRALA A FRR

YO3FLR – Cristian Simion – presedinte, apoi in ordinea indicativelor:

Pages from Scrisori de intentie AG2016

YO2BCT, YO3GH, YO4UQ, YO7CKQ, YO8TK

  • YO2BCT – Liviu Aurel Soflete

CV YO2BCT – LIVIU AUREL SOFLETE

SI YO2BCT – LIVIU AUREL SOFLETE

  • YO3GH – Dan Baciu

CV YO3GH – DAN BACIU

SI YO3GH-DAN BACIU

  • YO4UQ – Cristian Colonati

CV si SI YO4UQ – CRISTIAN COLONATI

  • YO7CKQ – Sorin David Nimara

CV YO7CKQ – SORIN NIMARA

SI YO7CKQ – SORIN NIMARA

  • YO8TK – Damian Silviu

CV YO8TK – SILVIU DAMIAN

SI YO8TK – SILVIU DAMIAN

Detalii despre activitatea, participarea la viața radioamatorismului YO și unele realizări ale componenților Comisiei Tehnice Centrale a FRR se găsesc la:

https://frrcomisieth.wordpress.com/

 

Comentariile sunt închise.