1.2. Obiectivele Comisiei

 

Obiectivele Comisiei Tehnice Centrale a FRR.

Sinteza unor propuneri tehnice din scrisorile de intenție ale membrilor Consiliului de Administrație al FRR și ale membrilor Comisiei Tehnice Centrale.

 Orientări pentru promovarea preocupărilor tehnice în radioamatorismul YO.

 

Președintele CA al FRR – YO3HOT Adrian Totu

 • Inființarea ”Forumului Tehnic de Onoare” în care să fie incluși toți radioamatorii specialiști pe diverse domenii tehnice de activitate din domeniul radio.
 • Relansarea apariției revistei ”Radiocomunicații și Radioamatorism” în măsura în care și cluburile afiliate vor sprijini acest lucru prin articole și prin distribuția revistei. Revista care a fost și care trebuie să rămână fanionul radioamatorismului românesc.

Vicepreședintele CA al FRR – YO3IRC Constantin Neacșu

 • Susținerea dezvoltării de cercuri de radioamatorism în școli.
 • La București și în teritoriu trebuie să repornim cursurile organizate de radioamatorism, prin participarea la selecțiile care au loc în școli sau colegii,… , de unde se pornește drumul spre performanță.
 • Pregătirea și organizarea unui Campionat sau Cupe Naționale a Studenților Radioamatori, precum și dezvoltarea de proiecte tehnice pentru participarea acestora la Campionatul Național de Creație Tehnică, în conlucrare cu catedrele de electronică și informatică din politehnicile din țară.

Președintele Comisiei Tehnice Centrale a FRR – YO3FLR Cristian Simion

 • Intenția de a candida pentru acest post este în principal una de a veni în sprijinul constructorilor amatori, precum și de ai atrage și pe alții în acest domeniu vast și mai ales util construcțiilor radio.
 • În relația cu Federația Română de Radioamatorism am următoarele intenții:
 • Organizarea Campionatului Național de Creație Tehnică într-o manieră cât mai transparentă, prin respectarea Regulamentului CNCT, pentru toți participanții.
 • Crearea unui colectiv de arbitrii cu abilități solide în judecarea lucrărilor și rezultate confirmate în domeniul creației tehnice.
 • Încurajarea abordării construcțiilor electronice prin popularizarea unor montaje care să permită efectuarea primilor pași în domeniul comunicațiilor radio.
 • Transparență în modificarea Regulamentului CNCT, funcție de propunerile primite, în scopul îmbunătățirii acestuia.

Membru în Comisia Tehnică Centrală – YO2BCT Liviu Soflete

 • Consider ca experienta acumulata, atat in activitatea profesionala cat si ca radioamator, poate fi fructificata in cadrul acestei Comisii, mai ales avand in vedere ca domeniile mele de interes se refera in special la tehnica radiocomunicatiilor, constructii de echipament in UHF-SHF, comunicatii cu reflexie pe Luna.
 • Am publicat peste 20 de articole tehnice in revista R&R si pe Radioamator.ro privind aspecte teoretice din radiocomunicatii, descrieri de constructii, echipamente si tehnici de lucru specifice traficului EME.
 • Am sustinut prezentari de lucrari la simpozioane de radioamatori si cursuri de reciclare profesionala cu angajatii ANCOM.

Membru în Comisia Tehnică Centrală – YO3GH Dan Baciu

 • O sa incerc sa propun si sa vin cu idei noi in aceasta comisie , sper ca in limita timpului disponibil ( sunt inca angajat activ ) sa contribui la dezvoltarea acestui domeniu – creatie tehnica prin toate mijloacele moderne posibile: remote , consultanta. O sa fiu impartial in orice decizie referior la concursuri de creatie organizate de FRR, o sa apreciez valoarea creatiilor , orginalitatea si efortul depus de orice concurent indiferent de pregatire sau profesie , fiecare avand sanse egale intr-un concurs.

Membru în Comisia Tehnică Centrală – YO4UQ Cristian Colonati

În sprijinul şi pentru continuarea colaborării cu Federaţia Română de Radioamatorism în cadrul Comisiei Tehnice Centrale propun, pentru început, câteva orientări în activitatea viitoare:

 • Promovarea aplicaţiilor software performante recomandate de IARU pentru a fi utilizate în marile concursuri.
 • Crearea unui site/blog, organizat tematic şi dedicat articolelor tehnice realizate de radioamatorii YO precum şi lucrărilor ce vor fi prezentate în cadrul Campionatului Naţional de Creaţie Tehnică.
 • Difuzarea pe Internet, sub egida FRR, a unei sinteze lunare cu privire la principalele aspecte şi tendinţe promovate în publicaţiile de specialitate din străinătate: QST, RadCOM, RadioRivista, CQ DL, Radioaficionados, REF şi eventual alte publicaţii.
 • Susţinerea cu articole tehnice a conţinutului revistei Radiocomunicaţii şi Radioamatorism.
 • Participarea la iniţiativele şi lucrările Comisiei Tehnice cu privire la programul de activitate, perfecţionarea acestuia, soluţii administrative, regulamente, probleme de comunicare şi priorităţi în activitate.
 • Toată activitatea va fi transparentă, deschisă propunerilor constructive în măsura posibilităţilor materiale şi logistice. Numai schimbul de idei şi realizări vor conduce la promovarea celor mai bune soluţii.

Membru în Comisia Tehnică Centrală – YO7CKQ Sorin David Nimara

 • Protejarea benzilor de radioamatori împotriva interferențelor directe și a creșterii permanente a zgomotului prin utilizarea pârghiilor legale disponibile.
 • Întocmirea unui plan de marketing care să vizeze furnizorii naționali de componente electronice pentru a participa cu standuri sau materiale specifice la SIMPO YO. Se va încerca obținerea de sponsorizări în componente electronice destinate premierii unor ”nișe de participanți” în scopul încurajării participării.
 • Crearea unui set de probleme tehnice simple, publicate on-line în scopul menținerii abilitățiilor tehnice ale radioamatorilor.
 • Încurajarea și recompensarea simbolică cu o Diplomă FRR a celor ce realizează și instalează balize în YO pentru 50MHz & up.

Membru în Comisia Tehnică Centrală – YO9TK Damian Silviu

  • Incurajarea si promovarea constructorilor radio si ai antenelor.
  • Colaborarea cu asociatiile si cluburile de radioamatorism din tara;
  • Sustinerea, promovarea si recunoasterea activitatii de performanta in  constructii radio atat in plan sportiv cat si la nivel de hobby.

Obiectivele Comisiei Tehnice Centrale a FRR

Detalii despre activitatea, participarea la viața radioamatorismului YO și unele realizări ale componenților Comisiei Tehnice Centrale a FRR se găsesc la:

https://frrcomisieth.wordpress.com/

 

Raport de activitate al Comisiei Tehnice Centrale a FRR la adunarea generală de analiză a activității anului 2016.

La alegerile din aprilie 2016 a fost aleasă și validată următoarea comisie tehnică a FRR:

 • YO3FLR – președinte
 • YO2BCT – membru
 • YO3GH – membru
 • YO4UQ – membru
 • YO7CKQ – membru
 • YO8TK – membru    (indicative sortate în ordinea numerelor din indicativ)
 1. Principalul obiectiv al anului 2016 a fost arbitrarea CNCT – Campionatul Național de Creație Tehnică desfășurat la Tg. Neamț odată cu Simpo YO. Arbitrarea a fost competentă și nu s-au înregistrat obiecțiuni sau contestații.
 2. Pentru a face transparentă activitatea Comisiei Tehnice și pentru a promova o activitate de educație tehnică în rândul radioamatorilor YO și în mod special pentru a ajuta la dezvoltarea unor abilități de creație și realizare practică de echipamente electronice, radio și software asociat, a fost construit pentru început un blog https://frrtehnic.wordpress.com și mai apoi cu ajutorul SG al FRR și sprijinul lui YO5DSG – Daniel Sălăgean am primit o găzduire gratuită cu un spațiu de 100GB pe un server WordPress pentru SIT-ul http://tehnic.frr.org.ro
 3. Au fost făcute 43 de postări tehnice remarcabile în cele 98 de pagini existente, care însă multe din ele așteaptă încă colaborări din partea radioamatorilor YO. Menționăm că sunt admise tehnic postări complexe de text cu poze, albume de fotografii ale realizărilor, înregistrări audio, înregistrări video și audio, video tutoriale, etc. Printre colaboratori menționăm pe YO2BCT Liviu, YO2IS Szigy, YO2BOF Aliodor, YO7CKQ Sorin, ș.a. În capitolul 8 al SIT-ului au fost depuse arhive de documentație, reviste și cărți mai noi sau mai vechi, ca referințe utile pentru radioamtorii YO.
 4. În intenția de a conecta la noutățile internaționale din domeniul nostru de preocupări, cu sprijinul SG al FRR am contactat principalele federații naționale ale radioamatorilor afiliate la IARU din SUA, UK, Germania, Franța, Spania, Italia de la care am cerut permisiunea să traducem, să prelucrăm și să publicăm (postăm pe SIT) unele articole tehnice din publicațiile lor de specialitate, respectiv: QST, RadCom, CQDL, RadioREF, Radioaficinados, RadioRivista. Am primit acordul pozitiv scris de la ARRL- QST și de la DARC-CQDL.
 5. În consecință a fost făcută o selecție de 27 de articole interesante care pot fi folosite ca motiv de inspirație pentru viitorii realizatori de echipamente (de medie complexitate dar utile în activitate) pentru CNCT. Toate articolele originale au fost distribuite membrilor Comisiei Tehnice pentru analiză și eventual pentru prelucrare și publicare. Cu acordul FRR lista acestor articole va fi publicată pe SIT pentru ca și alți radioamatori să primească articolul de care este interesat, cu condiția să-l prelucreze, să-l traducă și să-l comenteze în vederea publicării pentru a fi de folos tuturor.
 6. Pentru a menține această acțiune de formare tehnică Comisia Tehnică a înaintat o propunere către FRR ca în bugetul anului 2017 să se acorde o sumă modică pentru un abonament la QST/an, DVD-ul cu arhiva QST, QEX și NCJ/an și o carte privind comunicațiile radio HSMM – Hight Speed Multi Media sau mai numită și Broadband Hamnet. Valoarea acestei acțiuni este de 745 lei. Sperăm să se aprobe.
 7. S-au făcut două rânduri de discuții și propuneri ale membrilor Comisiei Tehnice cu privire la modernizarea regulamentului CNCT dintre care menționăm câteva:
 • Posibilitatea de a introduce una sau mai multe teme ca propuneri de interes pentru radioamatorii YO (un fel de figuri impuse) pe lângă categoriile clasice. Temele propuse pot aduce soluții diverse și originale și pot fi mai bine comparate în cadrul CNCT ca realizare și concepție. Și acestea pot fi grupate pe două niveluri: de complexitate crescută și de complexitate medie. Putem da ca exemplu orientativ astfel de teme:
 • Baliză de radiocomunicații digitale PSK31 cu răspuns automat la apelul unui indicativ.
 • Tuner automat realizat cu condensatoare variabile și comandă cu motoare pas cu pas. Robot de acord pentru antene.
 • Aplicații de interes pentru radioamatori realizate cu microcontrolere Arduino sau Rasberry PI.
 • (cheie CW iambică, decodor telegrafic CW cu afișare, controlul rotatorului de antenă, ș.a.). Pentru cei interesați de aplicațiile cu microcontrolere, SIT-ul Comisiei Tehnice a postat în limba română un set cu 82 de lecții practice, hardware și software, care reprezintă practic un manual, de la primele noțiuni la aplicații complexe pentru acest domeniu.

Sau multe alte teme care pot veni ca propuneri utile din partea radioamatorilor YO.

 • Prezentarea la CNCT să se facă pe lângă documentația scrisă și varianta electronică care va fi publicată pe SIT pentru toate lucrările participante. Toate documentațiile devin proprietatea FRR care le poate populariza pentru oricare radioamator din YO dintre cei interesați de soluțiile adoptate.
 • Unele bonificații și premii pentru cei/cel mai tineri/tânăr concurenți.

8. Menționăm participarea lui YO7CKQ – Sorin la activitatea de monitorizare a balizei de 5MHz precum și experimentările cu emisiuni QRP și QRPP (1watt și 0,1watt) în acestă bandă. Măsurătorile și graficele întocmite vor fi poate prezentate detaliat în SIT-ul Comisiei într-un viitor material. YO7CKQ – Sorin în colaborare cu YO3HOT și YO3APJ a întocmit raportul către ANCOM privind funcționarea (propagarea) la nivelul teritoriului României pentru comunicațiile digitale de mică putere în banda de 5MHz. În același registru a fost publicat pe SIT-ul Comisiei http://tehnic.frr.org.ro un set articole cu privire la antenele compacte, instalabile în spații reduse, utile comunicațiilor în acestă bandă.

9. Membrii Comisiei Tehnice Centrale au avut în plan și au început elaborarea unui îndrumar detaliat gen ”întrebare – răspuns documentat tehnic” pentru setul de întrebări de examen al ANCOM, de fapt un manual pentru examenle ANCOM. Acțiunea a fost stopată fiindcă am fost anunțați că setul de întrebări din chestionarul ANCOM va fi schimbat.

10. Credem că este necesar ca FRR să stabilească un contact cu ANCOM pentru a discuta setul de întrebări. Acesta să fie în concordanță cu cerințele actuale și să se bucure de „stabilitate” în perioada următoare. Numai în această situație este justificată întocmirea manualului nostru. Desigur, în anii care vor urma se pot face mici actualizări la portofoliul de întrebări.

11. SG al FRR a colaborat cu Comisia Tehnică pentru elaborarea instrucțiunilor de parametrizare a programului N1MM Logger+, instalarea UDC – User Definded Contest, pentru concursurile Balkan și YO_CN_US care se încearcă a se definitiva în timp util.

12. Comisia Tehnică Centrală a FRR cosideră că educația și informarea tehnică în activitatea noastră, realizată pentru toate nivelurile de pregătire din rândul radioamatorilor YO, poate contribui la creșterea competenței și a rezutatelor favorabile în toate celălalte segmente de preocupări.

13. YO3GH a fost desemnat ca responsabil / raportor din partea Comisiei Tehnice și FRR în relația cu IARU pe probleme EMC.

Din partea Comisiei Tehnice Centrale a FRR

    Președinte YO3FLR – Cristian Simion

București – matie 2017

 

 

Comentariile sunt închise.