Articole din revista QST a ARRL.

Comisia Tehnică Centrală cu sprijinul FRR a solicitat unor federații naționale ale radioamatorilor permisiunea de a prelua din publicațiile lor de specialitate, în număr limitat, unele articole tehnice de interes pentru radioamatorii YO în scopul transferului de ”know how”, de cunoștințe în domeniu. Pe lângă partea teoretică și de noutate în acest domeniu pe plan internațional, unele articole pot devein motive de inspirație pentru segmentul de realizări practice, utile la Campionatul Național de Creație Tehnică. Am primit până în prezent acceptul din partea ARRL și DARC pentru accesul la publicațiile QST și CQDL, pe care le anexăm alăturat.

Într-o primă etapă a fost făcută o selecție de articole de mica și medie complexitate din publicația ARRL – QST. Articolele au o tematică diversificată și se adresează radioamatorilor cu o pregătire tehnică medie.

Comisia Tehnică Centrală propune ca radioamatorii care doresc să contribuie la ridicarea nivelului tehnic al comunității YO să solicite preluarea a unui articol din lista anexată pentru care să facă o prelucrare: traducere, interpretare, comentarii personale sau experiența unor realizări similare. Materialul astfel tradus sau adaptat, pentru nevoile radioamatorilor YO, va fi publicat pe SIT-ul Comisiei http://tehnic.frr.org.ro

Nutrim speranța ca solicitanții articolelor să fie de bună credință și să vină  ca ”feed back” cu un material în limba română accesibil în mod facil tuturor. Pe măsura ce nivelul de cunoaștere evoluează sau vor exista propuneri pentru un anumit segment de preocupări vom încrerca să găsim soluții de rezolvare. Solicitările de articol din listă se vor face pe e-mail-ul Comisiei Tehnice comisiatehnică@gmail.com care se găsește și în pagina  de Contact din SIT-ul Comisiei.

Nu ezitați să contribuiți și cu popularizarea realizărilor voastre tehnice, mai simple sau mai complexe, sub toate formele: text, fotografii, schițe, scheme, tutoriale, filme cu sau fără înregistrări audio. Este loc pentru toată lumea! Ajutați și încurajați radioamatorii mai tineri, elevii și studenții din cluburile voastre, să contribuie cu ideile, cunoștințele și realizările lor la propagarea radioamatorismului. Pentru analiza atentă  a tematicilor propuse în selecția de articole din QST aveți anexate cele două pagini de titluri în format.pdf.

Lista articolelor QST_new

Comentariile sunt închise.