Diagrama Smith 2D – Tutorial.

Tutorial despre lucrul cu diagrama Smith – programul ”Smith chart software 4.0”

Abstract.

Prezentul tutorial despre utilizarea diagramei Smith 2D este destinat radioamatorilor care doresc să-și proiecteze, să-și analizeze și să realizeze circuite de adaptare corect documentate și funcționale. Materialul este structurat pe capitole explicative text urmate de videoclipuri care detaliază procedurile de operare cu programul ”Smith chart software 4.0” al lui HB9AJY.

Partea 1 – Introducere și  Ferestrele.

Încercăm să venim în sprijinul celor care doresc să-și calculeze și să-și dimensioneze singuri configurații electronice cu ajutorul diagramei Smith printr-un tutorial audio / video. Tutorialul este construit pe baza articolului elaborat de colegul nostru Florin YO8CRZ / VE7CRZ și încearcă să facă o prezntare dinamică al modului de lucru cu acest instrument. Programul ”Smith Chart Software 4.0” este elaborat de către HB9AJY – Fritz Dellsperger – profesor la Universitatea de Științe Aplicate din Berna. Vă informăm că dacă instalați programul acesta are un ”Help” detaliat, exemple, precum și o sinteză explicativă teoretică în format Power Point. În expunerile dinamice (mp4) ne vom axa pe noțiunile și exemplele date în articol pentru a realiza o legătură naturală între partea teoretică și practica utilizării programului. Complexitatea exemplelor este limitată la nivelul acceptat de versiunea gratuită a programului agreeată și de radioamatori. Nu vom putea prezenta video toate amănuntele spectaculoase oferite de acest program dar avem încrederea că pentru cei interesați de o proiectare corectă și cu ajutorul ”Help”-ului vor descoperi ușor aceste funcțiuni. Prima parte a expunerii se referă la ferestrele din ecran, meniul și bara de scule.

 • Fereastra principală în care vom posta cu ajutorul mouse-ului sau din tastatură punctele de impedanță.
 • Conține cercurile de rezistență constantă (cu roșu) și cercurile de admitanță constantă (cu albastru)
 • Diametrul orizontal reprezintă rezistențele pure având în centru rezistența de referință de 50 ohmi.
 • Jumătatea superioară a cercului este dedicată impedanțelor inductive iar cea inferioară celor capacitive.
 • Dacă plimbăm prompterul în interiorul cercului impedanțelor, în fereastra ”Cursor” din dreapta jos vedem pentru fiecare poziție a acestuia parametrii electrici: Z, Y, VSWR, RL, Q și Γ funcție de impedanța de referință de 50 ohmi. Pentru un proiect concret va apare și frecvența.
 • Pe măsură ce vom construi un proiect va apare schema cu valorile concrete ale componentelor în fereastra ”Schematic”, prima de sus.
 • Valorile punctelor de impedanță R și ±jX se vor regăsi în fereastra ”Datapoints”.

https://www.youtube.com/watch?v=4kdsPbJIviA

https://youtu.be/QV4-HoXDLt4

Partea 2 – Meniul și uneltele de lucru.

Din primul Tab:

 • Putem să deschidem un proiect deja realizat (iconul Open).
 • Putem să tipărim conținutul ferestrelor pentru un proiect deja realizat (iconul Print)
 • Cu săgețile putem șterge sau readuce un element poziționat pe diagramă.
 • O copie în ”clipboard” pentru o altă utilizare.

Din al doilea Tab:

 • Se poate pune pe diagramă un punct de impedanță activând butonul Mouse și un click pe diagramă după ce selectăm cu mouse-ul poziția, dăm frecvența de lucru și OK. Cu click dreapta pe punct acesta se șterge.
 • Impedanța se poate pune și din tastatură selectând butonul Keyboard, se deschide fereastra Datapoint în care alegem frecvența și valorile impedanței sub forma dorită de exprimare: impedanță, admitanță sau coeficient de reflexie în format cartezian sau polar. În mod uzual vom lucra cu e.impedanțele cartezian

Al treilea Tab:

 • Este foarte simplu: mărirea imaginii, micșorare sau formatul 1:1.

Al patrulea Tab:

 • Din acesta vom lucra numai cu cercurile care poziționează factorul de calitate Q pe care îl propunem pentru circuit și cu analiza VSWR pe care îl obținem.
 • Setările de culoare nu le schimbăm.
 • Funcțiunea Sweep ne arată într-un proiect realizat cum se comportă impedanța rezultat atunci când frecvența variază într-un interval. În fereastra Datapoints sunt afișate toate valorile acestei impedanțe pentru pașii, diferitele valori ale frecvenței, în acest interval.
 • ClrSweep șterge graficul de variație al impedanței afișat pe diagramă.
 • Funcțiunea Tune într-un proiect realizat ne permite să modificăm continuu, sugestiv potențiometric, valoarea unei componente din schemă și să vedem cum se modifică grafic structura și valorile componentelor din schemă, inclusiv poziția punctelor intermendiare de impedanță din diagramă și valorile din fereastra Datapoints.

Ultimul Tab al barei de scule:

 • Simbolurile sunt mai mult decât grăitoare: condensator, inductanță, rezistanță și segmente de coaxial serie, transformator, RLC paralel, codensator, inductanță și rezistor paralel, stub deschis, stub în scurt circuit și RLC serie.

Meniul de pagină.

 • Din meniul de pagină prezentăm numai desfășurarea Help-ului (detaliat și sugestiv) conținând cu explicații de operarea și parametrizare pentru fiecare pas și element.
 • Pentru o schemă deja realizată (fereastra Schematic) cu 2 x click pe o componentă din schemă apare fereastra Edit Element unde putem introduce noi valori pe care programul le va prelua și va modifilca structura și valorile impedanțelor, schema și structura diagramei.

https://youtu.be/eHBq7Qk1NdU

Partea 3 – Poziționarea impedanțelor.

                În prima etapă a lucrului efectiv cu digrama Smith vom încerca să amplasăm pe diagramă puncte cu diverse impedanțe astfel încât să ne familiarizăm cu amplasarea acestora.

 • Impedanțe pur rezistive: 200 ± j0, 100 ± j0, 50 ± j0, 25 ± j0 situate pe dimetrul diagramei.
 • Impedanțe inductive: 200 + j100, 100 + j50, 50 + j50, 25 + j25 situate în partea superioară a digramei.
 • Impedanțe capacitive: 200 – j100, 100 – j50, 50 – j50, 25 – j25 situate în partea inferioară a diagramei.

Valorile puse cu mouse-ul nu sunt foarte precise din cauza erorilor mici de poziționare și acest lucru se vede și din valorile afișate în fereastra Datapoints. În mod exact, pentru o impedanță de valoare oarecare, se lucrează cu introducerea datelor de la tastatură. Apăsăm butonul Keyboard și punem în câmpurile re-real și im-imaginar valorile rezistenței și reactanței. Reactanța capacitivă se pune cu minus. Fixăm frecvența de lucru ca de exemplu 7 MHz și dăm OK. Exemplu de astfel de impedanțe: 125.7 + j23.4, 25.5 – j30.2, 13.9 – 25.5, 32.3 + j78.6. Vom lucra în continuare cu impedanțe în format cartezian cu care suntem în mod normal familiarizați. Programul Smith chart generat în Program Files are în foderul ”Examples” un număr de 18 exemple de execuție.

https://youtu.be/7IsxlOn39Vg

https://youtu.be/QxGiCjSp26w

Partea 4 – Comentarii constructive.

Înainte de a participa la construcția exemplelor sunt necesar câteva precizări importante:

 1. Construcția schemei începe întotdeauna de la impedanța de sarcină către sursa de RF de 50 ohmi.
 2. Cu click dreapta oriunde în planul diagramei se șterge ultimul punct Z cu ultimul său traseu. Cu click dreapta succesiv se pot șterge toate traseele și punctele din diagramă.
 3. Cercurile pentru factorul de calitate Q sau pentru marcarea SWR se pot șterge numai din iconul ”Circles” și ferestrele asociate cu butoanele Clear.
 4. Trei reguli importante:
 • Adăugarea unui element L sau C serie se face pe un cerc de rezistență constantă în sensul acelor unui ceasornic pentru creștrea L și invers pentru creșterea lui C.

 • Adăugarea unui elment L sau C paralel se face pe un cerc de admitanță constantă în sensul acelor unui ceasornic pentru creșterea lui C și invers pentru creșterea lui L.

 

 • Adăugarea unei R rezistențe serie se face pe evantaiul cercurilor de reactanță inductivă sau capacitivă intersectând cercuri de rezistență din ce în ce mai mare.

 1. Alegerea unui element L sau C pentru adăugare în schemă și pe diagramă activează un cerc care sugerează direcția pe care puem glisa prompterul până în punctul dorit unde dăm click. Acest nou element se fixeză și în schema de principiu.
 2. Cercurile de VSWR constant sunt locuri geometrice pentru care toate impedantele cuprinse in interior satisfac cerinta pentru un VSWR mai mic decat cel impus. Este o modalitate de a evalua rapid calitatea adaptarii.
 3. Cercurile de Q constant, sunt de asmenea locuri geometrice, pentru care raportul intre partea reactiva a impedantei (X) si cea rezistiva este constant. Se poate verifica usor pe diagram Smith.
 4. Pentru circuite simple, Q-ul in sarcina a circuitului este identic cu Q-ul cel mai mare atins pe diagrama. Pentru circuite mai complexe e mai dificil de estimat in mod direct, doar cu diagram Smith.
 5. Aici puteți accesa ”Exemples” și prezentarea .ppt a lui HB9AJY

http://www.fritz.dellsperger.net/smith.html

Partea 5 – Adaptarea impedanțelor cu diagrama Smith.

                În figurile 8, 9, 10 și 11 din articolul lui Florin este propusă adaptarea împedanței de sarcină de Z=5.5-j3.0 ohmi la cea a sursei de 50 ohmi în două variante: prima pentru un Q=1.5 iar ce dea a doua pentru un Q=3 la frecvența de 7 MHz. Urmărind cu atenție procedura cred că se va înțelege modul de lucru care este totuși destul de simplu.

 1. Plantăm impedanța de sarcină, care poate fi a unei antene spirală (Hellicaly Wound), o antenă verticală scurtată cu impedanță de intrare mică, punctul [DP1] pentru frecvența de 7MHz.
 2. Din iconul cercuri și fereastra Circles în câmpul Select other punem valoarea lui Q=1.5 și apăsăm Insert.
 3. Cum antena este capcitivă selectăm din meniu și introducem o inductanță serie pe cercul sugerat de program până la limita cercului de factor de calitate Q=1.5, punctul [TP2]. Impedanța a devenit inductivă.
 4. Selectăm o capaciate în paralel și ne întoarcem cu prompterul pe un cerc de admitanță (de asemenea sugerat) până când impedanța devine rezistivă, dăm click pe diametrul diagramei în punctul [TP3].
 5. Selectăm din nou o inductanță serie și urcăm cu prompterul pe cercul care îl sugerează programul până la cercul de admitanță 20mS care trece și prin punctul de referință de 50 ohni din centrui diagramei și plasăm cu click punctul [TP4].
 6. Cu ultima capacitate paralelă pe sursă ajungem pe [TP5] la impedanța Z0 = 50 ohmi.
 7. Schema de principiu cu valorile componentelor L și C se vede în fereastra Schematic.
 8. Valorile impedanței în fiecare punct se văd în fereastra Datapoints.
 9. Din iconul Save se deschide fereastra de salvare, se dă un nume fișierului [nume].xmlsc și butonul Save.

https://youtu.be/G679GEmdS1U

În cea de a doua variantă pentru un Q=3 la frecvența de 7 MHz procedăm similar.

 1. Plantăm impedanța de sarcină Z=5.5-j3.0 cu tastatura în punctul [DP1].
 2. Din iconul Circles punem valorea Q=3 și o activăm cu Insert. Se pune pe digramă cercul pentru Q=3.
 3. De acestă data selectăm o inductanță serie și ducem cu prompterul pe cercul sugerat de program până la cercul de admitanță 20mS care este puțin mai jos decât limita de Q=3.
 4. În acest moment suntem pe cercul de admitanță care ne duce pe impedanța rezistivă de referință de 50 de ohmi cu o capacitate pusă în paralel pe sursă.
 5. Avem o schema clasică de adaptare cu două elemente L și C pe care o putem salva cu alt nume.
 6. Prima variantă Q=1.5 are o bandă de trecere mai mare iar cea de a doua Q=3 o bandă mai îngustă.

https://youtu.be/RgaCT6nkdRk

Partea 6 – Opțiunea Sweep.

 1. Pe cea de a doua variantă Q=3 vom prezenta funcțiunea de Sweep care arată comportarea schemei la variația frecvenței într-un interval predefinit prin eșantionare cu un pas convenabil.
 2. Montăm cercurile de VSWR pentru rapoartele de unde staționare de 1.2, 1.5 și 2 pe care îl considerăm maxim admisibil. De regulă ne declarăm de acord cu un SWR de 1:1.5. Din fereastra Circles alegem Tabul VSWR și bifăm căsuțele sugerate de 1.2, 1.5 și 2. Apăsăm butonul OK și cercurile se pun pe diagramă în jurul punctului TP3.
 3. În varianta a doua pentru Q=3 apăsăm butonul Sweep și se deschide fereastra în care accesăm opțiunea ”sweep over frequency (single datapoint)”.
 4. Stabilim în câmpurile oferite intervalul de frecvență între 6.5MHz și 7.5MHz cu un pas convenbil de 50kHz pentru care programul ne oferă un număr rezonabil de 21 de puncte.
 5. Apăsăm pe Draw și OK și vedem că VSWR-ul nu depășește 1:1.5 în tot acest interval de variație a frecvenței. În fereastra Datapoint sunt afișate în liniile botezate de la SP1 la SP21 toate valorile pe care le ia impedanța văzută din spre sursă pentru diferitele valori ale frecvenței. Putem plimba prompterul pe punctele din diagramă și observăm limitele de frecvență pentru care atingem marginile cercurilor de VSWR de 1.2 și 1.5. precum și carcterul inductiv sau capacitiv al impedanței în acest interval.

https://youtu.be/pgPWqo4c1iM

Partea 7 – Opțiunea Tune.

                Pentru liniștea noastră să vedem ce se întâmplă dacă modificăm valorile unora din elementele circuitului de adaptare și să vedem cum se modifică impedanța de intrare și parametrii de funcționare. Acest lucru este interesant pentru a ne apropia de valori standardizate sau ușor realizabile pentru componentele filtrului.

                Readucem în ecran ultima adaptare pentru antena de mică impedanță cu un Q=3 și folosim opțiunea ”Tune” a programului ca să vedem ce se întâmplă cu parametri electrici și în special cu VSWR la modificarea elementelor C și L din circuitul de adaptare astfel încât să nu depășim o valoare propusă admisibilă de 1:1.5.

 1. Apăsăm butonul Tune din meniu și se deschide fereastra Tune.
 2. Selectăm cu prompterul din fereastra Schematic un element al schemei, de exemplu capacitatea de 1.3nF.
 3. Fereastra Tune se activează și apare un simbol potențiometric pe care îl putem glisa cu mouseul.
 4. Punctul TP3 se va mișca într-un sens și în celălalt până când va atinge limitele cercului VSWR de 1.5.
 5. Notăm valorile obținute care se încadrează între 1.1nF și 1.5nF fără a depăși valoarea impusă pentru SWR.
 6. Cu butonul Remove All ștergem acțiunea și alegem similar al doilea element, inductanța.
 7. Glisăm potențiometric și obținem valorile limită pentru un VSWR de 1.5 între 370nH la 472nH. Această marjă de acord pentru inductanță este mai greu de obținut în practică.

https://youtu.be/T_YD11hEG9U

O colecție de diagrame cu ajutorul cărora puteți să dimensionați un filtru L după ce a fost măsurată impedanța de intrare a antenei se poate vedea planșa alăturată. Se pune pe diagramă impedanța Zin măsurată și funcție de carcacterul inductiv sau capacitiv se poate ajunge în 4+4 variante la Z0=50 ohmi.

Articolul în format .pdf poate fi descărcat și tipărit – Tutorial

                                                                                73 de YO4UQ – Cristian

București 1 decembrie 2017

Comentariile sunt închise.